March 30, 2023

หนัง History

Three Days in Auschwitz (2015) ผู้กำกับ: Phillipe Mora เรื่องย่อ: ภาพสะท้อนของผู้กำกับเกี่ยวกับการไปเยือน Aushchwitz 3 ครั้งของเขา และผลกระทบโดยตรงที่มีต่อชีวิตและผู้คนเช่นเขา...